Massage

Certifierad Massör

Massage kan vara friskvård för att öka ditt välbefinnande. Massage kan också vara en riktad, förebyggande behandling – eller t.ex. ett stöd i din träning.

Massage är en effektiv behandling vid många skador, smärta och annan ohälsa.
I rehabilitering kan det därför vara ett viktigt inslag.
En massör har sina händer som redskap och teknikerna bygger så gott som undantagslöst på beröring.

Massörens kunskaper om kroppen är grunden för att arbeta med metoder som aktiverar, stimulerar och stärker dess egna läkekrafter.

Massörens kunskaper om sjukdomar är grunden för att veta när massage är bäst för dig.
För att få riktig behandling ska du därför välja en sakkunnig massör som är certifierad av Branschrådet Svensk Massage.

Med certifieringen står Branschrådet Svensk Massage bakom massörens yrkesskicklighet. Det borgar för att du får ett professionellt omhändertagande oavsett vilken typ av behandling du söker.

Årligen sedan 2010 genomför de 11300, av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörerna 7 miljoner massagebehandlingar.

Du kan läsa mer branschrådet på http://www.svenskmassage.se eller kontakta oss 
på telefonen 08- 32 85 80

(källan: http://www.svenskmassage.se

Massagens historia

Den tidigast kända beskrivningen av massage kommer från Kina för ungefär 5000 år sedan, men det finns tidigare benämnda metoder som påminner om massagebehandling. Att beröring är bra för människan uppmärksammades redan ca 460- 377 f Kr av läkaren Hippokrates. I Sverige var det Per Henrik Ling som började med massage på 1800-talet. Han startade utbildningar i massage och även sjukgymnastik.

Massage innebär att massageterapeuten behandlar muskler, senor, ledband och bindväv med händerna. Massage kan beskrivas som en systematisk och rytmisk form av beröring. Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av och stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet.

Massage kan ges till alla människor, från spädbarn till äldre och gravida. Däremot bör man inte ge för hård behandling på till exempel personer som har hjärtsjukdomar, högt blodtryck, benskörhet, feber, blodpropp, cancer eller någon annan svårare sjukdom.

(källan: Kroppsterapeuternas Yrkesförbund)